Malagurski CInema logo

Malagurski Cinema

Malagurski Cinema je produkcijska kompanija koja promoviše važne političke teme kroz svoje filmove.
Zaštitni znak simbolično predstavlja taj spoj, kroz crnu traku za cenzuru i tabu teme, koja se odlepljuje da bi prikazala filmsku traku, koja crvenom bojom dramatično oslikava važnost filma kao medija komunikacije.
Novo rešenje se vizuelno nadovezuje i na prošli zaštitni znak koji u sebi ima crvenu traku.

Za razliku od prošlog znaka koji ima mala, obla (mekana) slova, novo pismo svojim izgledom ima ozbiljan i oštar karakter, kako bi bolje preneo utisak o važnosti ciljeva produkcijske kompanije. Pismo ima moderan stil, sa malim oštrim ukrasima na pojedinim slovima (M, N, A).